Formulier voor Herroeping

Klik hier om het Formulier voor Herroeping te downloaden.
 
 
Beste klant,
 
Waarschijnlijk bevalt uw aankoop, om welke reden dan ook, niet. Wij vinden dit erg vervelend. U kunt uw aankoop daarom binnen 14 dagen aan ons retourneren.
 
Hieronder vindt u instructies hoe u dit gemakkelijk kunt doen: 
 
** Dit formulier hoeft u enkel in te vullen en terug te zenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
 
Belangrijk om te weten.
  • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
  • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, ERS Telecom BVBA, Walderdonk 77-79, B-9185 Wachtebeke, België, via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
  •  Voor herroeping kunt u gebruik maken van het formulier op de volgende pagina.
  • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
Terugsturen van uw aankoop:
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 
Op de volgende pagina vindt u het herroepingsformulier, u kunt dit invullen en naar ons sturen.
 
Dit kan via de volgende kanalen:
 
Per post:
ERS Telecom BVBA.
Walderdonk 77-79
B-9185  Wachtebeke
T.a.v. afdeling Retouren
 
Per Mail:
klantenservice@ers.be
 
Wij zullen, na ontvangst van uw verzoek en bestelling, de zaak dan zo snel mogelijk verwerken.
 

 

Met vriendelijke groet,

Eddie Van de Voorde
(zaakvoerder)

 

 

Kilk hier om het Formulier voor Herroeping te downloaden